Vai emocijas ir atšķirība starp cilvēka intelektu un AI?


Atbilde 1:

Tā ir atšķirības sastāvdaļa, bet ne visa atšķirība. Atšķirība ir apziņā.

Cilvēce piedzīvo intelekta atdalīšanu no apziņas. Arvien vairāk mēs secinām, ka jebkuru uzdevumu, kuru mēs spējam paveikt, var labāk veikt ar mašīnmācīšanās algoritmu, ņemot vērā pietiekami daudz datu, modeļa sarežģītības un laika. Saprāts ir objektīvs uzdevums.

Emocijas ir pilnībā apzināta pieredze, nevis objektīvas parādības. Emocijas kopā ar subjektīvi pieredzēto sensoro informāciju ir daļa no subjektīvi pieredzēta apzināta garīgā stāvokļa. Cik mums zināms, zinātne nezina, kā objektīvi salīdzināt garīgo stāvokļu pieredzi.

Varētu apgalvot, ka AI var sajust “pseidoemocijas”, jo modelis var aprēķināt darbības varbūtības, kuras var atbilst jūtu vadītas intuīcijas analogam. Bet, tā kā šīs darbības varbūtības ir objektīvas vienības, kuras ir ārēji novērojamas, mēs nevaram teikt, ka tās ir emocijas.