Kā jūs varat noteikt atšķirību starp zarnu sajūtu un īsu emocionālu domāšanu?


Atbilde 1:

Zarnu sajūta nemainīsies, ja netiks iegūta un internalizēta nozīmīga jauna informācija. Īsa emocionāli uzlādēta doma mainīsies, kad emocijas, kas virzīja spriešanas ķēdi, izzudīs. Kas, iespējams, nav noderīga atšķirība, jo tas ir skaidrs tikai pēc fakta.

Tas, kas šobrīd varētu palīdzēt tos atšķirt, ir tas, ka zarnu sajūtas avots parasti nav apzināti pieejams personai, kurai ir sajūta, turpretī tas lielākoties ir acīmredzams, kad emocijas atrodas mūsu apziņas vadītāja sēdeklī.