Kāda ir atšķirība starp koordinātu saiti un ūdeņraža saiti?


Atbilde 1:

Koordinētajā saitē ir viens atoms, kas ziedo tā vientuļo elektronu pāri otram atomu, kam jāsatur brīva orbitāla elektronu pieņemšanai. Koordinātu saiti parasti veido pārejas elementi. Ūdeņraža saite ir īpaša saitei, kas veidojas spēcīga spēka dēļ. To veido fluors, skābeklis un slāpeklis. Tas nav toksisks savienojums kā amonjaks (NH3) un ūdens (H2O).


Atbilde 2:

Koordinātu saite tā ir saite starp diviem atomiem molekulā. Vienu saiti veido divi elektroni. Piemēram: H: H (H2), H: O: H (H2O) un tā tālāk.

Ūdeņraža saiti veido vienas molekulas ūdeņraža atoms un citas molekulas negatīvs atoms. Piemēram: HO - H…. OH2, CH3OH…. O = C (CH3) 2, CH3COOH…. O (CH2) 4O